?????????? ?????????64?????????1?.?.???

 • ระบบอัตโนมัติ
 • 2020-09-14 05:15:02

?????????? ?????????64?????????1?.?.???สำนักงบแจงด่วนงบปี 64 ใช้ไม่ทัน 1 ต.ค. นี้ ให้เบิกจ่ายตามงบปี 63 ไปก่อน คลังกู้ใส่เงินคงคลังเต็มที่ 5 แสนล้านบาท ป้องกันถังแตกนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563 ถึงหน่วยงานราชการทั้งหมดทั่วประเทศ เรื่องการใช้งบประมาณรายจ่ายปี 2564 จะไม่ทันวันที่ 1 ต.ค. 2563 ดังนั้นให้หน่วยงานต่างๆ เบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้กรอบของงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ใช้ไปพลองก่อน โดยการเบิกจ่ายจะได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับงบประมาณรายจ่ายปี 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณแบบขาดดุล ต้องกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุล 6.23 แสนล้านบาท เมื่อเทียบกับงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ขาดดุล 4.69 แสนล้านบาทรายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า งบประมาณ 2564 ใช้ไม่ทันกำหนด 1 ต.ค. 2563 ไม่กระทบกับการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน รวมถึงโครงการลงทุนเก่าที่ก่อหนี้ผูกพันมาจากงบประมาณปีก่อนหน้า แต่การลงทุนโครงการใหม่ยังลงทุนไม่ได้จนกว่างบประมาณจะมีผลบังคับใช้นอกจากนี้ การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 2564 จำนวน 6.23 แสนล้านบาท ก็ยังทำไม่ได้เช่นกันจนกว่า พ.ร.บ.งบประมาณจะมีผลบังคับ อย่างไรก็ตามไม่กระทบกับการเบิกใช้จ่ายของประเทศ เพราะตอนนี้มีเงินคลังสำรองไว้สูงถึงกว่า 5 แสนล้านบาท เนื่องจากได้มีการกู้เงินมาเติมไว้รองรับการเบิกจ่ายในช่วงบประมาณ 2564 ล่าช้าออกไป"เงินคงคลังของประเทศไม่มีปัญหาถังแตก เนื่องจากมีรายได้และมีเงินกู้ชดเชยขาดดุลปี 2563 จำนวน 4.69 แสนล้านบาท และมีการขอกู้เงินเพิ่มอีก 2 แสนล้านบาท กรณีที่รายจ่ายมากกว่ารายได้ ก็ได้มีการกู้เงินส่วนนี้มาเตรียมรองรับการเบิกจ่ายไม่มีปัญหาสะดุด หรือ มีปัญหาถังแตกรัฐบาลไม่มีเงินอย่างที่สังคมวิตกกังวลกันอยู่" รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังสำหรับ ร่างพ.ร.บ. งบประมาณ 2564 ขณะนี้ยังอยู่การพิจารณาวาระที่ 2 ชั้นของกรรมาธิการ ซึ่งยังไม่เสร็จ หลังจากนี้ต้องเสนอให้ สภาพิจารณาในวาระ 3 ที่ยังคาดไม่ได้ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไรเครดิตแหล่งข้อมูล : posttoday.com
ขอบคุณข้อมูลจาก: https://tnews.teenee.com/politic/163290.html

โพสต์อื่นๆ
post-thumb
 • ระบบอัตโนมัติ
 • 2020-08-18 23:15:17
???????????????????????? ?????????????????
post-thumb
 • ระบบอัตโนมัติ
 • 2020-08-25 10:15:09
????????????????! ??.??????????? 4 ???????????????
post-thumb
 • ระบบอัตโนมัติ
 • 2020-09-03 17:15:03
?????! ???.????????? ??? ?????????? ???????????????????????????????????????
post-thumb
 • ระบบอัตโนมัติ
 • 2020-08-20 05:15:26
???????? ??????????????????????????????? ????????????????????????
post-thumb
 • ระบบอัตโนมัติ
 • 2020-09-08 05:15:03
??????????????????????????????????????????????
post-thumb
 • ระบบอัตโนมัติ
 • 2020-08-25 10:15:22
?????????????????? ?????????????????!???????????????????